Ik heb een conflict op het werk waardoor het moeilijk is om met mijn collega's te communiceren

Ik heb een conflict op het werk

Ik heb een conflict op het werk waardoor het moeilijk is om met mijn collega's te communiceren

Als u een conflict op uw werk heeft waardoor u moeilijk kunt samenwerken met uw collega's, kan het aanstellen van een bemiddelaar een van de manieren zijn die u kunnen helpen. Een mediator is een onpartijdige partij die partijen helpt om tot een schikking te komen. Om een bekwame bemiddelaar te kunnen selecteren, moet u op zoek gaan naar een persoon die soortgelijke conflicten heeft behandeld en weet hoe ermee om te gaan. Een bemiddelaar moet in staat zijn om effectief te luisteren naar alle partijen die bij het conflict betrokken zijn en moet ook in staat zijn om effectief met beide partijen te communiceren.

In de meeste gevallen zullen beide partijen worden vertegenwoordigd door hun advocaten. De bemiddelaar zal een persoon of groep personen selecteren die zal bemiddelen in het geschil tussen hen, en zij zullen optreden als een neutrale derde partij mediator arbeidsconflict mediator arbeidsconflict. Mediation kan behulpzaam zijn bij het oplossen van een conflict op de werkvloer als de betrokken partijen hun meningsverschillen niet op een andere manier kunnen oplossen, zoals via arbitrage of mediation. In gevallen waarin een van de partijen probeert een beslissing te nemen om een andere werknemer onterecht te schaden, kan een bemiddelaar bijzonder nuttig zijn. Het is van belang dat de werknemer zich laat vertegenwoordigen, omdat een mediator geen inbreng in de zaak kan geven tenzij de werknemer daarom vraagt.

Een ding dat de werknemer moet doen voordat hij met bemiddeling begint, is om alle mogelijke conflicten bekend te maken, zodat de bemiddelaar kan beginnen met het beoordelen van de mogelijke oplossing van het probleem. Het is ook belangrijk voor de werknemer om te onthouden dat het niet de taak van de bemiddelaar is om eventuele problemen op te lossen, en er wordt niet van hem verwacht dat hij werk doet waar een van beide partijen (inclusief het bedrijf) op enigerlei wijze baat bij heeft. Om deze reden is het verstandig om ervoor te zorgen dat alle communicatie vertrouwelijk wordt behandeld en om tijdens de bemiddeling geen problemen met iemand anders dan de bemiddelaar te bespreken.

Voor meer informatie zie: https://mediator-dordrecht.nl/